Nástroje na investovanie do zlata

Na investovanie do zlata môžete využiť rozmanité investičné nástroje. Záleží len na vašich preferenciách. Poďme si o nich povedať pár základných slov.

Opcie a certifikáty

Berúc do úvahy, že existuje mnoho na burze obchodovaných certifikátov, spomeniem len niektoré:

Indexové certifikáty – snažia kopírovať podkladovú cenu zlata vyjadrenú štandardne v USD 1:1, neexistuje výhoda k ETF /Exchange Traded Funds/, nevýhodou je riziko emitenta, nemajú spravidla určenú pevnú splatnosť a nepoužívajú pákový efekt.

Okrem indexových certifikátov existuje veľké množstvo variácií, ktoré síce nesú riziko emitenta, ale oproti ETF ponúkajú zaujímavé možnosti.

Quanto certifikáty – ich poslaním je zaistiť vývoj investície vzhľadom na pohyb EUR/USD, čo považujeme za výhodu, nakoľko zlato je výkonné v prostredí slabého dolára.

Pákové certifikáty – ich výhodou oproti opciám je neprítomnosť časovej hodnoty opcie, ich nevýhodou je bariéra, pri dosiahnutí ktorej investor prichádza o drvivú časť svojej investície.

Opcie – ich výhodou je, že nemajú bariéru a silnejšie kolísanie cien môže investor do splatnosti opcie ustáť a dúfať v zotavenie trhu. Posledné dve varianty sú vhodné pre krátkodobých špekulantov a investorov, ktorí počítajú s veľkými pohybmi cien. Tento spôsob investovania je pre všetkých, ktorí majú znalosť opčnej teórie.

Futures

Sú vhodné pre profesionálnych investorov, ale aj pre špekulantov, ktorí chcú vyťažiť z pohybu podkladového aktíva, čiže zlata s pomocou páky.

Fyzický nákup zlata /odliatky, mince a iné/

Zlato je dnes dostupné v odliatkoch od 1 g až po 100 kg prúty a mince. Výhodou je jeho dostupnosť, je prakticky nezničiteľné, je likvidné, koncentruje veľkú peňažnú hodnotu v malom objeme a podobne. Nevýhodou sú náklady spojené so skladovaním a poistením zlata, pri väčších objemoch sú poplatky skutočne citeľné. Zlato v takejto forme pre mňa predstavuje železnú rezervu na daždivé dni, na ktorú nebudem potrebovať siahať v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.

ETF – zlatom kryté cenné papiere

Zlato sa obchoduje vo forme cenných papierov na viacerých burzách. Tieto formy regulovaných cenných papierov sa volajú Exchange Trade Commodity /ETCs/ alebo Exchange Trade Funds /ETFs/. Ich úlohou je čo najvernejšie kopírovať cenu zlata. Na rozdiel od derivátov sú tieto cenné papiere väčšinou stopercentne kryté fyzickým zlatom. Technicky sa reálne zlato nakupuje pri investícii klienta vo forme tehličiek. Tento druh cenných papierov tvorí významnú časť dopytu po zlate a v súčasnosti tvorí zhruba 38% nového dopytu. Aj táto forma investovania má svoje výhody a nevýhody, ale ak to zhrnieme, tak je to veľmi praktické riešenie pre všetkých, ktorí chcú investovať bez použitia pákového efektu a bez rizika emitenta do zlata. Je to najrýchlejšie rastúca forma investovania do zlata.

Akcie spoločností z oblasti ťažby zlata

Investovanie do akcií spoločností z oblasti ťažby zlata už nemožno posudzovať ako komoditnú investíciu. K takejto forme investovania sa pridáva množstvo rizík, ktoré investor nie je schopný ovplyvniť. Je to napr. spôsob vedenia spoločností s potenciálnym vplyvom na ziskovosť spoločnosti, čiže na kurz akcie. Do úvahy treba brať aj politické riziko, nakoľko sa zlato ťaží prevažne v politicky nestabilných krajinách. Z tohto pohľadu je investícia do týchto spoločností skôr akciovou ako komoditnou investíciou.

Buďte informovaní o dôležitých veciach medzi prvými. Prihláste sa k odberu newsletteru jedným kliknutím.