Brilianty

Diamant: priehľadný kryštál čistého uhlíka
Briliant: druh výbrusu priehľadných drahokamov, prevažne diamantov

Diamanty sú považované za najvzácnejšie drahokamy a to najmä pre ich lesk, čistotu a tvrdosť. V minulosti sa diamantom prisudzovalo veľa rôznych nadprirodzených vlastností a považovali sa za božské.
Prevažná väčšina diamantov sa ťaží v strednej a južnej Afrike, no významné náleziská boli objavené v Kanade, Rusku, Brazílii a Austrálii. Celková svetová ťažba diamantov predstavuje viac ako 100 mil. karátov ročne. Z toho asi 80% je určených pre priemyselné využitie (vďaka svojej tvrdosti sa používajú pri výrobe vrtákov, píl a brúsok) a 20% pre šperkárstvo.
V dnešnej dobe sa čoraz viac spájajú nielen s oblasťou klenotníctva, ale aj s investíciou. Je to najmä z dôvodu, že za posledných 100 rokov ich cena nezažila prepad a stále rastie. Ďalším dôležitým faktorom je ich vysoká hodnota na jednotku váhy čo zapríčiňuje ľahké skladovanie a prenášanie. Veľkým pozitívom je aj anonymita jeho vlastníka, nakoľko neexistuje ich žiadna evidencia. No pri investovaní do briliantov treba mať na pamäti, že ide o dlhodobú investíciu, nakoľko ich cena rastie pozvolna (za posledných sto rokov od 3 do 7 %).
Centrom obchodu s diamantmi sú Antverpy (Bombaj), na druhom mieste je Bombaj (India) a tretí je izraelský Tel Aviv. Samotný obchod s diamantmi je veľmi stabilný, nakoľko sa pravidlá nemenia už viac ako 100 rokov. Všetci obchodníci na celom svete uznávajú jediný vydávaný veľkoobchodný cenník opracovaných diamantov Rapaport Diamond Report.

Pri kúpe samotného briliantu je dôležité všímať si tzv. „4 C“ Ide o cut, carat, colour, clarity.

 • Cut (brus) – brúsenie diamantov popisuje spôsob, akým bol diamant brúsený a vyleštení do svojej finálnej podoby. Moderný kruhový briliant má najmenej 57 vybrúsených plôch.
 • Clarity (čistota) – čistota diamantov je určovaná množstvom inklúzií (cudzorodých látok) a mechanických porúch. S ich rastom klesá hodnota diamantu. Čistota sa rozdeľuje do nasledovných kategórií:
 • FL – Flawless (čistý) diamant neobsahuje žiadne nečistoty
 • IF – Internaly flawless (vnútorne čistý) pri určení IF čistoty je potrebné použiť binokulárny mikroskop
 • VVS1 – Very very slightly included 1 (veľmi veľmi mierne inkludovaný 1) veľmi malé inklúzie, použitie binokulárneho mikroskopu
 • VVS2 – Very very slightly included 2 (veľmi veľmi mierne inkludovaný 2)
 • VS1 – Very slightly included 1 (veľmi mierne inkludovaný 1)
 • VS2 – Very slightly included 2 (veľmi mierne inkludovaný 2)
 • SI1 – Slightly included 1 (mierne inkludovaný 1)
 • SI2 – Slightly included 2 (mierne inkludovaný 2)
I1 – Included 1 (inkludovaný 1)
I2 – Included 2 (inkludovaný 2) inklúzie viditeľné okom
I3 – Included 3 (inkludovaný 3) inklúzie viditeľné okom
 • Colour (farba) – v prírode sa diamanty vyskytujú v rôznych farbách. Základná farebná stupnica opisuje diamanty od stupňa D (bezfarebný diamant) po Z (svetlo žltý až svetlo hnedý diamant). Vo všeobecnosti platí, čím je briliant belší, tým je kvalitnejší
 • Carat (karát) – hmotnosť diamantov sa meria metrickou hodnotou – karátom. 1 karát = 0,2 gramu.

Predpokladom správneho výberu briliantu je okrem sledovania parametrov „4 C“ nevyhnutne i jeho certifikát. Ide o tzv. rodný list briliantu. Na certifikáte musia byť uvedené údaje o „4 C“ vlastnostiach, t.j. farba, čistota, typ výbrusu a jeho hmotnosť. Certifikát musí obsahovať aj presný názov a adresu laboratória, číslo a dátum vystavenia certifikátu. Každý certifikát je zárukou pravosti a kvality vášho diamantu.
Sprievodný certifikát,  ktorý vydáva predávajúca spoločnosť je zvyčajne v malom formáte, v podobe kartičky. Vystavuje sa hlavne u kalibrovaných briliantoch.  Tento certifikát musí obsahovať zhodné informácie s certifikátom vystaveným nezávislým gemologickým laboratóriom.
Hodnotenie diamantov je medzinárodne štandardizované, takže sa nemôže stať, že by diamant mal iné hodnotenie v inom nezávislom gemologiskom inštitúte. Pri kúpe diamantov sa môžete stretnúť s certifikátmi týchto gemologických inštitúcií:
Všeobecne sa odporúča používať výlučne certifikáty nasledovných gemologických laboratórií a inštitúcií:

 • GIA (Gemological Institute of America)
 • HRD (Hoge Raad voor Diamant)
 • IGI (International Gemological Institute)
 • GLA (Gemmologisches Labor Austria GmbH )

Zároveň je však dôležité upozorniť, že i v hodnotiacich kritériách troch vyššie uvedených laboratórií existujú malé rozdiely, ktoré za určitých okolností môžu viesť k rozdielnym výsledkom pri hodnotení diamantov. Pre objektívne porovnanie cien konkrétnych diamantov je teda nevyhnutné nielen to, aby sa porovnávali výlučne diamanty s exaktne zhodnými kvalitatívnymi kritériami, ale tiež i skutočnosť, že certifikáty porovnávaných diamantov musia pochádzať z toho istého laboratória.
Vo svojej podstate neexistuje nejaká čiara, ktorá by vo všeobecnosti odlišovala briliant od investičného briliantu. Je však dôležité spĺňanie podmienky, aby investičné zhodnotenie bolo vyššie ako inflácia v danom štáte, čo môžu spĺňať brilianty od 0,4 ct so splnením dobrých parametrov „4 C“.