Prečo drahé kovy a brilianty?

Pre investičné drahé kovy a brilianty je spoločným faktom to, že sú vyčerpateľným zdrojom, čo je jedna z ich obrovských výhod z hľadiska vývoja cien.

 

INVESTIČNÉ ZLATO …

prostriedok výmeny a uchovávateľ hodnôt: Zlato si po celé tisícročia uchováva svoju hodnotu a to aj napriek krátkodobým výkyvom.
zabezpečenie majetku: Zlato treba chápať nielen ako vhodnú investíciu, ale predovšetkým ako zabezpečenie majetku v časoch krízy.
ochrana proti inflácii: Na cenu zlata nemá vplyv inflácia.
likvidita a stabilita: So zlatom sa obchoduje 24 hodín denne a môžete ho tak predať kdekoľvek na svete za vopred stanovenú cenu.
nezávislosť: Zlato je narozdiel od ostatných drahých kovov oslobodené od DPH.
mobilná hodnota: Zlato je vzhľadom na svoju vysokú hodnotu v pomerne nízkej hmotnosti ľahko prenášateľné.

 

INVESTIČNÉ STRIEBRO …

priemyselný kov: Striebro sa vo veľkom využíva najmä v priemysle kvôli jeho jedinečným vlastnostiam, čo mu zaručuje, že je doposiaľ v priemysle nenahraditeľným kovom, čo mu zaručuje stály dopyt.
predpoklady pre rast ceny: Dopyt prevyšuje ponuku a teda množstvo striebra nakupované pre priemyselné a investičné  využitie už roky prekračuje množstvo, ktoré sa za dané  obdobie vyťaží. Táto medzera bola doteraz vypĺňaná zásobami, ktorých sa zbavovali ich majitelia na určitých cenových úrovniach. Keďže sa tieto zásoby nenávratne zmenšujú, ceny musia stúpnuť na úroveň, kedy sa dopyt a ponuka vyrovnajú.
prijateľná investícia: Vzhľadom na to, že cena striebra sa pohybuje okolo 30 dolárov za uncu je v porovnaní so zlatom (cca 1600 dolárov za uncu) pre širokú verejnosť prijateľnejšou investíciou.

 

INVESTIČNÉ BRILIANTY …

neustály rast hodnoty: V porovnaní s ostatnými drahými kovmi, trh s diamantami za posledných 100 rokov nezaznamenal žiaden výkyv, ich hodnota na trhu neustále pozvolna rastie.
nezávislosť: Ich hodnotu neovplyvňuje inflácia (ich cena rastie rýchlejšie ako cena spotrebného tovaru), nepriaznivý stav ekonomiky, či politický režim v danej krajine
mobilná hodnota: brilianty si vo svojom malom rozmere uchovávajú veľkú hodnotu, čo z nich robí ľahko prenášateľnú komoditu.
bezproblémové obchodovanie: Podobne ako zlato či striebro, aj brilianty sú po celom svete ľahko zobchodovateľnou komoditou.