Stanovenie ceny zlata – London fix

Stanovenie ceny zlata je významnou záležitosťou, vďaka ktorej sa kalkuluje hodnota tohto vzácneho kovu. Ako pri všetkom ostatnom, aj zlato má stále sa meniacu hodnotu.

Každý deň dvakrát

Cena zlata (žltého kovu), za ktorú sa reálne obchoduje (London fix, skratka LF), sa stanovuje dennodenne na londýnskej burze. Počas pracovných dní. A presne dvakrát. Na základe toho rozlišujeme ceny London fix AM, ktorá sa určuje dopoludnia a London fix PM, stanovenú popoludní.

Prvá uvedená cena sa stanovuje o 10:30 času stredoeurópskeho. Aké je jej konkrétne poslanie? Všetky obchody so zlatom od pol 11-tej do pol 4-tej sa riadia touto cenou. Respektíve ju považujú za východiskovú. To znamená, že každý subjekt obchodujúci s týmto vzácnym kovom v tomto čase musí túto hodnotu jedného z najdrahších nerastov použiť.

Poobedňajšia cena, ktorá pripisuje zlatu cenu na druhú polovicu dňa, sa stanovuje o 15:30. Platí to isté ako pri predošlej cene, teda články obchodujúce so zlatom používajú ako východiskovú túto cenu. Avšak, má určité špecifiká, na ktoré sa môžete tešiť už za pár sekúnd čítania.

Obe ceny slúžia ako určitý cenový podklad na obchodovanie s týmto vzácnym kovom. Takže ak by ste s ním chceli obchodovať, potrebujete poznať cenu zlata v prvej alebo druhej polovici dňa.

Čo tým chcel autor povedať

Ak by ste chceli obchodovať s fyzickým zlatom, subjekt, od ktorého nakúpite zlato, bude používať túto cenu ako určujúcu. Teda takú, za ktorú vám jeho zlato predá. Naviac, počuli ste dobre, iba fyzické zlato. Na rozdiel od tohto „hmotného“ zlata, pri obchodovaní so zlatými derivátmi je cena určovaná každú stotinu sekundy.

To znamená, že nákupná alebo predajná pozícia sa uskutoční za cenu aktuálnu a podľa toho, či cena zlata pri uzatvorení tejto pozície nákupnú cenu prevýši alebo podlezie predajnú, dosiahnete zisk alebo stratu z investovania.

Kde zostal zisk?

Samozrejme, ako v každom biznise. A taktiež aj v živote. Nikto nie je ochotný robiť žiadnu činnosť bez zisku, čo platí aj tu.

Prémium alebo obchodná prirážka, marža sa pripočítava k dlho rozoberanej cene London fix. Či už tej dopoludňajšej alebo popoludňajšej. A je nesmierne podstatná pre odlíšenie subjektov, ktoré obchodujú so zlatom. Teda subjekt, od ktorého by sme mohli zlato nakúpiť za cenu LF + 2 % je pre nás výhodnejší ako subjekt, ktorý by nám bol ochotný predať tento cenný kov za LF navýšený o 3 %. V prvom prípade máme možnosť získať lacnejšie zlato. Cena LF teda vyjadruje iba náklady vynaložené na ťažbu a „výrobu“ zlata.

Existujú dva druhy prirážky – fixná alebo štandardné prémium. Fixná prirážka je vyjadrená hodnotovo (napríklad 3 eurami na uncu), zatiaľ čo tá štandardná je vyjadrená percentuálne, konkrétne z hodnoty obchodovaného objemu. Napríklad tromi percentami.

Množstvo je taktiež dôležité

Na množstve závisí. Podobne ako pri klasickom obchode s tovarom. Čím väčšie množstvo zoberiete, tým vás to vyjde lacnejšie na jednu mernú jednotku, pretože ste v podstate dostali množstevnú zľavu.

Vo všeobecnosti, ak obchodujeme s množstvom menším ako 1 trójska unca, „predávajúci zlata“ si vie prilepšiť až okolo 8 – 10 %. Do 3 uncí sa jeho zisk z obchodovania znižuje dvojnásobne, teda na 4 – 5 %. Ak by sme nakúpili 3 unce, respektíve viac ako 100 g zlata, vyjde nás to o 2 – 3 % viac ako je Londonfix.

2 kilogramy majú prémium 1 a pol percenta až 2 percentá. A pri množstve väčšom ako 10 kilogramov sa pohybujeme v maržových číslach do jedného percenta.

Zo zaujímavosti, unca zlata stojí aktuálne približne 983 €. Pri jednej nakúpenej unci by bol zisk „predávajúceho“ zlata okolo 98 € (z 983 €), pri 3 unciach 132 € (z 2 949 €), pri 100 gramoch približne 79 € (z 3 160 €), pri 2 kilogramoch 948 € (zo 63 209 €) a pri 10 kilogramoch 1 580 € (z 316 000 €). Bavíme sa o približných číslach pri rôznych zobchodovaných objemoch.

Odkedy, ako a kde to funguje

1 919. Vtedy bola prvýkrát stanovená cena London fix. Obchoduje sa za ňu až dodnes, a to na viacerých burzách vrátane LBMA (Londýn), NYMEX/COMEX (New York) alebo na Tokio Grane Exchange. Ak ste si mysleli, že iba v jednej mene, ste na omyle. Cena hodnotného nerastu sa stanovuje sa až v 3 menách – dolár, libra a euro.

Stanovenie ceny LF prebieha zaujímavým spôsobom.

Predsedníctvo fixingu navrhne otvárajúcu, úvodnú cenu, ktorá je blízko spotovej (aktuálnej) ceny zlata. Potom jej jednotliví členovia kontaktujú obchodné oddelenie a zisťuje sa, ktorí obchodníci chcú zlato nakupovať a ktorí predávať. Respektíve aký je ich počet. Iba v prípade, ak sa vyrovná ponuka s dopytom, sa stanoví oficiálna cena zlata London Fix. Buď dopoludňajšia alebo popoludňajšia.

Za jej stanovenie sú zodpovední piati členovia (zo 102), a to Deutsche bank, HSBC, Societe Generale, Barclays Capital a taktiež Scotta Mocatta. Predstavujú obchodníkov, banky, spracovateľov zlata a taktiež producentov tohto kovu.

Dohliada sa hlavne na určenie London fix PM

Vždy platilo, že pri určovaní cien sa kládol dôraz hlavne na dohliadanie ceny LF PM. Prečo to tak je? Vo významnej väčšine prípadov platí, že v poobedňajšom čase sa zobchoduje niekoľkonásobné množstvo zlata ako v tom dopoludňajšom. Preto na prevenciu pred „niekoľkominútovými“ špekuláciami sa na cenu LF PM obzvlášť dohliada.

Možno je to aj preto, že je na trhu prítomných najviac „hráčov.“ V Európe je 15:30, v USA 9:30 a v Japonsku 23:30.

POUŽITÉ ODKAZY:

http://www.cm-aurum.cz/cena-zlata-1100/

Buďte informovaní o dôležitých veciach medzi prvými. Prihláste sa k odberu newsletteru jedným kliknutím.